právní upozornění a zásady cookie

POLITIKA PRÁVNÍHO OZNÁMENÍ A COOKIES

PODMÍNKY POUŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY SEKV

Přečtěte si prosím pečlivě tuto část, která obsahuje PRÁVNÍ OZNÁMENÍ, PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANA SOUKROMÍ, které upravují přístup, navigaci a používání webových stránek ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, který se nachází v adrese URL http://www.demvox.com dále jen „webové stránky“ Přístup, navigace a používání této webové stránky představuje mezitím vyjadřovat a bezvýhradné přijetí všech podmínek tohoto právního oznámení, které mají stejnou platnost a účinnost jako jakékoliv písemné smlouvy a podepsáno. Jeho dodržování a dodržování bude vynutitelné s ohledem na jakoukoli osobu, která přistupuje, naviguje nebo používá webovou stránku. Pokud s exponovanými výrazy nesouhlasíte, nemáte přístup, procházet nebo nepoužívat webovou stránku.

ZÁVAZKY INFORMOVANÉ ZÚČASTNĚNÝM STRANŮM A ŽÁDOST O SOUHLAS S CITOVÍM ÚDAJŮ O ZÁKLADNÍ ÚROVNI.

Pro účely stanovené v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném oběhu těchto údajů a Zrušením směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vám poskytujeme následující informace a předem vás žádáme o souhlas s přenosem údajů na základní úrovni na základě následujících informací.

LÉČBA: KLIENTY.

ODPOVĚDNOST

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL je společnost s NIF: B86395605 se sídlem na str. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

CÍL

Poskytování služeb společností ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. a nadále vás informovat o našich službách prostřednictvím dopisu, e-mailu / webu

LEGITIMACE

Údaje poskytnuté zúčastněnou stranou dobrovolně za účelem získání našich služeb.

PŘÍJEMCI

Nesmějí být prodávány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy existuje zákonná povinnost.

PŮVOD

Údaje byly poskytnuty zúčastněnou stranou / právním zástupcemDURATION

Při zachování stávajícího vztahu a / nebo let potřebných k plnění zákonných povinností.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ty, které jsou nezbytné pro zachování poskytování služby.

Identifikace: CIF / NIF / DNI; Obchodní jméno; Jméno a příjmení; Směr; Telefon / fax / e-mail. Další typická data: Profesionálové; Ecoekonomické, finanční a pojišťovací

PRÁVA

Má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných údajů nebo požadavku, pokud je to možné, jejich vypuštění, pokud již nejsou potřebné údaje, s výjimkou ve lhůtě předepsané daní a pracovního práva na předepisování povinností - Postup Musíte jít poštou, která doprovází čitelnou fotokopii vašeho NIF, na adresu osoby zodpovědné za léčbu.I) PODROBNOSTI ODPOVĚDNÉHO A ADRESY PRO ÚČEL VYUŽÍVÁNÍ JEJICH PRÁV
PŘÍSTAVY SOUNDNÍKOVÉ PŘENOSNÉ DEMVOX, SL: je společnost s NIF: B86395605 se sídlem na str. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefon: 913 703 991 - E. Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. (www.demvox.com)

POLITIKA OCHRANY DAT.
Tato POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ je nedílnou součástí právního upozornění webových stránek. V souladu s ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným oběhem těchto údajů a kterým se zrušuje směrnice 95/46 / CE (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), společnost ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL vás informuje, že:


1. Osobní údaje poskytnuté vámi prostřednictvím této „webové stránky“ ZVUKOTĚSNÉ Přenosný vlastnictví Demvox SPACES, SL, budou začleněny do procedury vlastnictví míst PROTIHLUKOVÝ Demvox notebooky, SL. Účelem těchto úprav je řídit uživatelé služby „Web Site“ řídící nabízené prostřednictvím webové stránky a tam, kde je to vhodné, management, vývoj a implementace vztahu uzavřeného mezi PROSTORY zvukotěsnou PORTABLE Demvox, SL a osob, které přispívají na své osobní údaje prostřednictvím webové stránky.

Podobně SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL bude považovat data pro správu dotazů přijatých prostřednictvím „webové stránky“ uživateli stejné, jak registrovaných a neregistrovaných uživatelů, a předávání informací ze strany různých uživatelů prostředky k nim, o zvukotěsnou MOBILNÍ Demvox prostory, SL, aktivity, soutěže, služeb a dokumentace různých druhů a různých médií.


2. Podobně vás informujeme a přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje, pokud o to budete požádat, budou sděleny třetím stranám, aby je mohly provádět různými prostředky, včetně e-mailu, zasílání informací, o službách souvisejících s naší činností.

3. Ručíte, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné, úplné a aktualizované, je odpovědná za ztrátu nebo poškození, přímé nebo nepřímé, které mohou vzniknout v důsledku porušení této povinnosti. V případě, že údaje poskytnuté odpovídá na třetí osobu, zaručujete, že jste informovala třetí stranu aspekty obsažené v tomto dokumentu a získat jejich oprávnění poskytovat svá data na zvukotěsnou PORTABLE Demvox mezery, SL pro účely uvedeno.

4. Tam, kde jsou osobní údaje shromážděné prostřednictvím formuláře bude vyžadovat, abyste přispět přinejmenším ty označené hvězdičkou, neboť je-li tato informace není součástí dodávky považováno za nezbytné, SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox mohou SL neakceptuje a spravovat Webová služba nebo dotaz.

5. V reakci na obavy SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL s cílem zajistit bezpečnost a důvěrnost vašich dat, které přijaly úrovně bezpečnosti požadované pro ochranu osobních údajů a instalovány technické prostředky, které má k dispozici, aby se zabránilo ztrátám , zneužití, změna, neoprávněný přístup a krádež osobních údajů poskytovaných prostřednictvím webové stránky.

6. Uplatňovat svá práva na přístup, opravu, zrušení a opozice z vašich dat, byste měli psát, doprovázen aktualizovanou verzi svého ID do prostor zvukově izolované PŘENOSNÉHO Demvox, SL s adresou pro tyto účely, kopie uvedené v odstavci I): ÚDAJE O ZODPOVĚDNOSTI A ADRESE PRO ÚČEL VYUŽÍVÁNÍ PRÁV, KTERÉ POSKYTUJÍ:

7. V souladu s ustanoveními 34 / 2002 11 od července, ve službách informační společnosti a elektronickém obchodu zákonem, a to pouze v případě, že si nepřejete dostávat elektronickou komunikaci v budoucnu mezerami zvukotěsný notebooky Demvox, SL, se může vyjádřit tuto touhu tím, že pošle email, potvrzením příjmu, na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

II) ÚČEL A ROZSAH
2.1. Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a všem službám nabízeným společností ESPACIOS INSONORIZADOS PORTIATICAS DEMVOX, SL prostřednictvím jeho "webových stránek", jakož i jejich využívání uživateli.
Nicméně ZVUKOTĚSNÉ PŘEMÍSTITELNÝCH Demvox SPACES, SL, si vyhrazuje právo na změnu prezentace, konfigurace a obsah „webové stránky“, jakož i podmínky pro přístup a / nebo použití. Přístup a používání obsahu a služeb po vstupu změn v podmínkách jejich vstupu v platnost předpokládá jejich přijetí.


2.2. Bez ohledu na výše uvedené může být přístup k určitému obsahu a použití některých služeb podmíněn některými zvláštními podmínkami, které v závislosti na konkrétním případu nahradí, doplní a / nebo změní tyto podmínky použití av případě rozporu převažují podmínky konkrétních podmínek obecných podmínek.
Před použitím specifických služeb poskytovaných zvukotěsnou MOBILNÍ Demvox mezery, SL, uživatel musí pečlivě přečíst podmínky vytvořili, pokud vůbec, k tomuto účelu zvukotěsnou PORTABLE Demvox mezery, SL. Použití zvláštních služeb předpokládá přijetí zvláštních podmínek, které je regulují ve verzi zveřejněné společností SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL v okamžiku, kdy k takovému použití dojde.


2.3. Přístup, navigace a používání "webových stránek" zahrnuje a předpokládá přijetí tohoto právního oznámení uživatelem a podmínek jeho užívání. V tomto smyslu se Uživatel bude chápat jako osoba, která přistupuje, naviguje, využívá nebo se účastní služeb a aktivit vyvinutých na webové stránce.

III) PŘÍSTUP
3.1. Přístup k obsahu a používání služeb poskytovaných "webovými stránkami"
Má svobodný charakter.
3.2. Přístup k „webové stránky“ nezletilými, kromě s předchozím výslovným souhlasem jejich rodičů, opatrovníků nebo právním zástupcem je zakázáno, který bude zodpovědný za úkony prováděné nezletilých vaše pozice V každém případě se předpokládá, že přístup méně než „webové stránky“, kterého bylo dosaženo na základě výslovného předchozího povolení od rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců.
3.3. Přístup a navigace prostřednictvím webových stránek nevyžaduje registraci, přístup k některým službám však může vyžadovat předchozí registraci této "webové stránky" prostřednictvím výběru uživatele, identifikátoru a hesla.
Hesla, osobní a nepřenosná, musí být generovány uživatelem v souladu s pravidly robustnosti a složitosti zavedených kdykoliv zvukotěsnou MOBILNÍ Demvox mezery, SL. Heslo vytvořené uživatelem bude mít neomezenou platnost.
Nicméně, „Web“ má potřebné funkce pro uživatel změnit své heslo, pokud to uzná za vhodné, například proto, že podezřelá nebo konstanta, že došlo k porušení důvěrnosti hesla.
3.4. Heslo bude osobní a nepřevoditelné. Uživatel souhlasí s tím, aby pečlivého používání vašeho hesla a udržet v tajnosti, nepřenáší žádné třetí osobě ani PROSTORY zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL. V důsledku toho, uživatelé jsou odpovědné za správu a důvěrnost jakýchkoli identifikátorů a / nebo hesla, které byly vybrány, jak jsou zaznamenány v prostorách zvukově izolované přenosný Demvox, SL uživatelů a zavazují, že jejich převodu na třetí osoby, ať už dočasné nebo trvalé , ani neumožňují přístup k outsiderům. Uživatel bude zodpovědný za protiprávní použití „webových stránek“ od jakéhokoli neoprávněného třetí stranou pomocí hesla pro tento účel z důvodu neopatrné nebo ztráta jeho použitím User.


Pod tímto, je uživatel povinen neprodleně oznámit správci na „web“ o každé skutečnosti k nesprávným používáním identifikátorů a / nebo hesla, například krádeže, ztráty, nebo přístupu oprávněný k tomu, aby přistoupili k okamžitému zrušení. I když takové skutečnosti, SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox nejsou uvedeny, budou SL jsou osvobozeny od jakékoliv odpovědnosti vyplývající z nesprávného použití identifikačních čísel a hesel neoprávněnými třetími stranami.

IV) PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO MAJETKU.
Současná "webová stránka" se řídí španělskými zákony a vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví. Za žádných okolností nesmí přístup a navigace uživatele pomocí „webové stránky“ nebo využívání služeb nabízených prostřednictvím „webové stránky“, což by znamenalo vzdání, licence nebo úplné nebo částečné převod těchto práv SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL - uživatel má právo přísně soukromé použití, a to výhradně za účelem využívat výhod služby v souladu s těmito podmínkami.
Odkazy na názvy a ochranné známky nebo ochranné známky, loga nebo jiné charakteristické znaky, ať už ve vlastnictví mezery zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL nebo třetí strany, nesou implicitní zákaz jejich používání bez souhlasu PROSTORY zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL nebo jejích legitimní majitelé. V žádném okamžiku, pokud není výslovně uvedeno, přístupu nebo používání „web“ a / nebo jeho obsah a / nebo služby, dává uživateli jakékoli právo ochranných známek, loga a / nebo výrazné známky v něm obsažených a zákonem chráněných . všech práv duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví na základě obsahu a / nebo služeb, rezervovaných a zejména, je zakázáno upravovat, kopírovat, reprodukovat, veřejně komunikovat, transformaci nebo žádným způsobem distribuovat všechny nebo část obsahu a / nebo služba zahrnuta do „webové stránky“, pro veřejné nebo komerční účely, pokud nemáte výslovného písemného prostory zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL nebo případně držitel autorizaci vlastníka autorských práv.

V) POUŽITÍ "WEBOVÉ STRÁNKY".
Uživatel souhlasí s používáním "webových stránek" v souladu se zákonem as těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se rovněž zavazuje, že nebude používat "webovou stránku" pro účely nebo účinky, které jsou protiprávní nebo v rozporu s tím, co je stanoveno ve Všeobecných podmínkách. Využitím služeb, uživatel souhlasí s těmito podmínkami, souhlasit nebude přenášet, distribuovat nebo zpřístupnit třetím osobám k dispozici prostřednictvím služeb poskytovaných PROSTORY zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL jakýkoliv druh materiálu, který v žádném případě v rozporu právních předpisů.

VI) LICENCE NA KOMUNIKACI.
6.1.V případě, že uživatel odešle informace jakéhokoliv druhu PROSTORY zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL prostřednictvím „webové stránky“, a to prostřednictvím kanálů, uspořádaných za tímto účelem v sobě „webové stránky“ Uživatel prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že máte právo dělat tak volně, že tyto informace neporušuje žádné autorské právo, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob, tyto informace nejsou důvěrné a že takové informace nejsou pro ostatní škodlivá.


6.2. Uživatel recoNepřijímá odpovědnost a ponechá ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL neškodný pro veškerou komunikaci poskytovanou osobně nebo jeho jménem, ​​přičemž dosáhne uvedené odpovědnosti bez jakéhokoli omezení přesnosti, zákonnosti, originality a vlastnictví.

VII) ZODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY.
SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox mohou SL nemůže zaručit spolehlivost, užitečnost a přesnost služeb nebo informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek „“ ani užitečnost nebo pravdivost dokumentů prostřednictvím „webové stránky“ , které připravují odborníci z nejrůznějších odvětví. V důsledku toho ZVUKOTĚSNÉ PŘEMÍSTITELNÝCH Demvox SPACES, SL nezaručuje ani je odpovědný za: (1) kontinuita obsahu "webové stránky"; (2) chybějící chyby v uvedeném obsahu nebo produktech; (3) nepřítomnost virů a / nebo jiných škodlivých komponent na "webových stránkách" nebo na serveru, který je dodává; (4) nezranitelnost "webových stránek" a / nebo impregnovatelnost bezpečnostních opatření přijatých v nich; (5) nedostatku užitečnosti nebo výkonu obsahu "webové stránky"; (6) škody způsobené sobě nebo třetí osobě, každý, kdo poruší tyto podmínky, pravidla a pokyny SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL v „webové stránky“ nebo porušením bezpečnostních systémů " Webové stránky. " Přesto, mezery zvukově izolované přenosný Demvox, SL prohlašuje, že byla přijata všechna nezbytná opatření v rámci svých možností a stavu technologie, aby zajistila fungování „webové stránky“ a vyhnout existenci a přenos virů a dalších komponentů škodlivé pro uživatele. Jestliže se uživatel dozví o existenci jakékoliv nezákonné, nezákonný, v rozporu s právními předpisy nebo která by byla porušena práva k duševnímu vlastnictví a / nebo průmyslové, musíte okamžitě informovat SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL, aby mohl pokračovat přijetí vhodných opatření.


VIII) LINKY.
8.1 Odkazy na jiné webové stránky.
V případě, že „Webové stránky“ Uživatel může najít odkazy na jiné webové stránky prostřednictvím různých tlačítek, odkazy, bannery, atd, že budou řízeny třetími stranami. SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL nemá žádnou moc ani lidské či technické prostředky vědět, řídící nebo schvalovat veškeré informace, obsah, produkty nebo služby poskytované prostřednictvím jiných webových stránek, které mohou vytvořit vazby z „webu“.


V důsledku toho SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt webové stránky, které by mohly vytvořit odkaz z „webové stránky“, zejména příklad a nikoliv jako omezení, jeho fungování, přístupu, údajů, informací, souborů, kvality a spolehlivosti svých služeb, vlastních vazeb a / nebo jakéhokoli jeho obsahu obecně.
V tomto smyslu, pokud se uživatel dozví o protiprávnosti činností prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran, musí okamžitě informovat SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL za účelem pokračovat zakázat spojení Přístup k stejné Zavedení jakéhokoli odkazu z „webové stránky“ další cizí „Web“ neznamená, že tam je nějaký druh vztahu, spolupráce nebo závislost mezi prostory zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL a zodpovídá za druhou „webové stránky“.
8.2 Odkazy na jiné webové stránky na webovou stránku.
Pokud některý uživatel, subjekt nebo „Web Site“ chce navázat nějaký odkaz na „webové stránky“ musí být v souladu s těmito ustanoveními: Odkaz bude zaměřena pouze na domácí či Domova „webové stránky“, pokud není povoleno písemného zvukotěsnou PŘENOSNÉHO prostoru Demvox, SL.
Tento odkaz musí být absolutní a úplná, tj musí uživatel pomocí kliknutí na URL adresu „web“ a musí zahrnovat celý rozsah obrazovky Hlavní strana „web“. V každém případě, pokud PROSTORY zvukově izolované přenosný Demvox, SL registrován výslovně a písemně, dále jen „webová stránka“ poskytující propojení reprodukovat, v žádném případě, „Web Site“, zahrnout jako součást vašich webových stránek nebo v rámci jednoho z vašich "rámců" nebo vytvořte "prohlížeč" na libovolné stránce "webových stránek". Na stránce, která zavádí odkaz, není v žádném případě prohlásit, že zvukově izolované PORTABLE Demvox mezery, SL povolil spojení, pokud zvukotěsnou MOBILNÍ Demvox PROSTORY, SL učinil tak výslovně a písemně. V případě, že účetní jednotka dělat odkaz z jeho stránky na „webové stránky“ Chtěl, aby na svých internetových stránkách, název značky, loga, sloganu nebo jakékoliv jiné identifikační prvek PROSTORY zvukově izolované přenosný Demvox, SL a / nebo „Site Web ", musíte mít dříve písemnou výslovnou autorizaci.
SPACES zvukotěsnou PŘENOSNÉHO Demvox, SL neopravňuje zavedení odkazu na „Web Site“ z těchto webových stránek, které obsahují materiály, informace nebo nezákonný, ilegální, ponižující, obscénní obsah a obecně, že v rozporu morálku, veřejný pořádek nebo obecně uznávané sociální normy.


SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL nemá žádnou moc ani lidské a technické prostředky vědět, řídící nebo schvalovat veškeré informace, obsah, produkty nebo služby poskytované prostřednictvím jiných webových stránek, které vytvořily odkazy na „webové stránky“. SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt tohoto „web“, která zavádí odkaz na „webové stránky“, zejména, například a bez omezení, jeho provoz, připojení, datové , informace, soubory, kvalitu a spolehlivost svých služeb, vlastní vazby a / nebo jakýkoli jejich obsah obecně.

IX) OCHRANA SOUKROMÍ.
Politika ochrany osobních údajů SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL je určena ustanoveními dokumentu POLITIKA OCHRANY DAT.

X) TRVÁNÍ A MODIFIKACE.
10.1. PROSTORY Zvukově izolační Přenosný Demvox, SL může měnit podmínky v tomto dokumentu, zcela nebo částečně, publikování jakékoliv změny v stejným způsobem se objeví tato právní upozornění nebo přes veškerá sdělení pro uživatele.
10.2. Platnost tohoto Právního upozornění shoduje tedy s dobou expozice, dokud jsou upraveny zcela nebo zčásti, při které vstoupí v platnost upravený Právní doložka.
10.3. Bez ohledu na ustanovení zvláštních podmínek, SPACES zvukově izolované přenosný Demvox, SL může ukončit, pozastavit nebo ukončit kdykoliv a bez předchozího upozornění, přístup k obsahu stránky, bez možnosti se uživatel požadovat některé náhrady.

____________________________________________________________________________________

COOKIES POLITIKA

Toto místo, podobně jako většina webových stránek, používá cookies ke zlepšení a optimalizaci uživatelské zkušenosti. Níže je detailní informace o tom, co jsou "cookies", které používá tyto webové stránky typu, jak se můžete zakázat ve svém prohlížeči a jak konkrétně blokovat instalaci cookies třetích stran.

Co jsou cookies a jak jsou využívány ve webovém?

Cookies jsou soubory, které webová stránka nebo aplikace, kterou používáte, instaluje do vašeho prohlížeče nebo na vaše zařízení (chytrý telefon, tablet nebo připojená televize) během vašeho recoProcházejí stránkami nebo aplikací a slouží k ukládání informací o vaší návštěvě. Stejně jako většina webů na internetu používá společnost DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES na svých webových stránkách www.demvox.com soubory cookie k:

• Ujistěte se, že Webové stránky mohou fungovat
· Uložte si předvolby, jako je jazyk, nebo jste vybrali velikost písma.
· Znát vaše prohlížení webu.
Recopilíř anonymních statistických informací, například jaké stránky jste si prohlíželi nebo jak dlouho jste v našich médiích.

Používání cookies nám umožňuje optimalizovat své navigace, přizpůsobení informace a služby nabízené vašim zájmům, aby poskytovaly lepší zážitek, když jste nás navštívili. PROSTORY DEMVOX zvukotěsné používají cookies fungovat, přizpůsobovat a podpoří maximální uživatelské navigaci.

Cookies jsou pouze spojeny s anonymním uživatelem a počítačem / zařízení, a neposkytují odkazy, které odhalují osobní údaje. V každém okamžiku máte přístup k nastavení vašeho prohlížeče upravit a / nebo blokovat instalaci cookies odeslaných webovým www.demvox.com, aniž by bránila přístupu k obsahu. Nicméně, kvalita provozu Služeb může být ovlivněna.

Uživatelé, kteří absolvují registrační proces nebo přihlášeni s Vašimi přístupovými daty, budou mít přístup k individualizované služby šité na míru jejich osobních preferencí podle informací poskytnutých při registraci a uložené v cookie na vašem prohlížeči.

E-mail marketing nářadí Firma Zvukově SPACE DEMVOX používají malé neviditelné obrázky pro uživatele, které jsou zahrnuty v e-mailech. Tato technologie umožňuje, abychom věděli, zda e-mail byla přečtena, nebo ne, na jakém datu, IP adrese, ze které byla konzultována, atd. S touto informací, jsme provedli statistické a analytické studie o odesílání a přijímání e-mailů ke zlepšení nabídky služeb, ke kterým je uživatel upsaných a poskytnout informace, které mohou být zajímavé.

PROČ jsou důležité soubory cookie?

· Z technického hlediska umožňují webových stránek pracovat více agilní a přizpůsobit preferencím uživatele, jako ukládání jazyka, měny nebo zjistit přístupové zařízení.
· Stanovit úroveň bezpečnosti a zabezpečení, které znemožňují nebo ztěžují počítačovým útokům proti webu nebo jeho uživatelů.
· Umožňují správcům médií znát statistické údajeecoNahromaděné soubory cookie za účelem zlepšení kvality a zkušeností s jejich službami.
· Slouží k optimalizaci reklamy jsme ukázat uživatelům, nabídku, která nejlépe vyhovuje jejich zájmům.

Jaké jsou různé typy, které používá Cookies na webu?

· Zasedání skončí, když uživatel opustí stránku nebo zavření prohlížeče, tj jsou aktivní po dobu trvání návštěvy na webové stránky, a proto jsou odstraněny z počítače přestat.
· Trvalý platnosti, jakmile se účel, pro servírování nebo pokud ručně odstranit potkal, mají datum mazání a běžně používané v on-line nákupního procesu, úprav nebo registraci, aby nemuseli neustále zadávat své heslo.

Na druhou stranu, podle toho, kdo je subjekt, který řídí počítač nebo domény, ze kterého jsou soubory cookie odesílány a léčit získaná data, můžeme rozlišovat mezi vlastními a třetích stran cookie.
· Party Cookies jsou ty cookies, které jsou odeslány do vašeho počítače a spouštět výhradně námi pro lepší fungování webových stránek. Informace, které shromažďujeme slouží ke zlepšení kvality našich služeb a své zkušenosti jako uživatel.
· Máte-li komunikovat s obsahem naší webové stránky, může také nastavovat cookies třetích stran (například stisknutím tlačítka nebo sledovat videa hostované na jiné webové stránce sociálních médií knoflíky), které jsou ty, které stanovil jiné domény na našich webových stránkách. Nemůžeme přistupovat k datům uloženým v cookies jiných webů při procházení webových stránek výše.

Použití této stránky ZNAMENÁ, ŽE JE MOŽNÉ instalaci těchto typy souborů cookie:

Zlepšení výkonnosti Cookies
Tento typ cookie pamatuje své preference, například, předměty umístěné v nákupním košíku (store).

Cookies statistická analýza
Jsou dobře zacházeno námi / AS nebo třetí osoby, na vyčíslení počtu návštěvníků a statisticky analyzovat využití webových služeb. Díky nim můžete studovat navigaci Portál, a tím zlepšení nabídky produktů nebo služeb. Tyto cookies nebudou spojeny žádné osobní údaje, které lze identifikovat uživatele / A, poskytuje informace o chování surfování anonymně.

Cookies Geolocation
Tyto cookies se používají programy, které se pokoušejí geograficky lokalizovat stav vašeho počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo televize připojen k, zcela anonymně, poskytovat obsah a další příslušné služby.

Cookies záznam
Cookies záznam je vytvořen, jakmile / uživatel / a byla registrována nebo následně otevřela své zasedání, a jsou používány pro identifikaci / A s těmito cíli:
- Udržujte uživatele / a identifikován / a způsob, který, pokud zavřete servisní, prohlížeč nebo zařízení (PC, smartphone, atd.) A, v jiném čase, nebo v jiný den, reenters službu, postupujte identifikován / A, a tím usnadnit jejich navigace, aniž by museli ztotožnit. Tato funkce může být potlačena, pokud / uživatel / stisknout funkci "Odhlášení", "Exit" nebo podobně tak, aby tato cookie se smaže a příště vstoupit do služby, musíte být přihlášeni identifikován / a.
- Zkontrolujte, zda je povolen / uživatel / a / a pro přístup k některým službám.

Reklamní sušenky
Jsou ty, které dobře zpracovaný nás / as nebo třetích stran, aby efektivně řídit reklamní prostor na našich webových stránkách, přizpůsobení obsahu obsahu reklamy nebo služby požádal používání stránek probíhá. Díky nim může splnit procházení Internetu návyky uživatele / ka zobrazení reklamy ve vztahu k jeho navigaci profilu.

Ostatní soubory cookie třetích stran
V některých z našich stránek, je možné nainstalovat soubory cookie třetích stran podporu, aby řídit a zlepšovat služby, které nabízejí. Příkladem tohoto použití jsou odkazy na sociální sítě ke sdílení obsahu.

Některé webové služby www.demvox.com, konektory mohou být použity s různými sociálními sítěmi: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, atd Pomocí sociální registru, můžete povolit sociální síť pro uložení trvalý soubor cookie. Tento soubor cookie si pamatuje své ID služby, takže je mnohem rychlejší přístup příští návštěvě. Tento soubor cookie mohou být odstraněny, a také může přepsat oprávnění pro přístup DEMVOX služby Prostory zvukotěsné nastavení ochrany osobních údajů z dané sociální síti.

Jak nastavím mé Cookies?

Při procházení a pokračovat na naší webové stránce dáváte souhlas k používání cookies na podmínky obsažené v této politice Cookies. Přístup k této politice Cookies v době zápisu, aby je uživatel informován, a bez ohledu na to, že může uplatnit své právo zablokovat, odstranit a odmítnout používání cookies po celou dobu je zajištěno.

V každém případě bychom Vás informovali, že, jelikož Cookies nejsou pro použití našich webových stránek, můžete zablokovat nebo zakázat aktivací nastavení na vašem prohlížeči, který vám umožní odmítnout instalaci všech cookie nebo některé z nich. Většina prohlížečů umožňuje praxe upozornit na přítomnost cookies nebo je automaticky odmítat. Pokud můžete i nadále používat odmítá naše, ačkoli použití některých služeb může být omezena Web Site a proto jeho méně uspokojivá zkušenosti na našich webových stránkách.

Zde jsme se označují vazby hlavních prohlížečů a zařízení, takže budete mít všechny informace, vidět, jak spravovat soubory cookie ve vašem prohlížeči.

Internet Explorer ™:
Verze 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Verze 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 verze
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Verze 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Navštivte nás v...

Instagram
Facebook
Twitter


Zaregistrujte se a tvrdí, bonus Will Hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español